ПРОЕКТЪТ Е ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА
НА ПЛОВДИВ - ЕВРОПЕЙСКА  СТОЛИЦА
НА КУЛТУРАТА 2019